Påsveisningsinnstruks

All påsetting skjer på kundens ansvar. Vi anbefaler at nye og ukjente tekstiler testes før mange plagg merkes. Husk også å sjekke at innstilt temperatur er faktisk temperatur. 

Flex-kvalitet

Standard påsetting: 150-180°C / 10 - 7 sekunder Trykk på merket: Anbefalt 2 kg/cm²

Avhengig av hvilke tekstiler merkene skal brukes på og krav til holdbarhet, kan denne kvaliteten fungere fra 130 til 200°C, og fra 12 sekunder og nedover. Merk: Temperatur, tid og trykk påvirker hverandre, og at trykk alltid oppgis «på merket» og ikke som inngående lufttrykk.

Eksempel: Hvis 160°C / 9 sekunder / 2 kg/cm² fungerer, er det sannsynlig at 180°C / 7 sekunder / 2 kg/cm² også fungerer.

Varm, lunken eller kald fjerning av bærefilm kan brukes.

Industri-kvalitet

Standard påsetting: 170-190°C / 10 - 7 sekunder Trykk på merket: Anbefalt 2 kg/cm²

Avhengig av hvilke tekstiler merkene skal brukes på og krav til holdbarhet, kan denne kvaliteten fungere fra 145°C til 210°C, og fra 5 sekunder og nedover til 12 sekunder. Merk: Temperatur, tid og trykk påvirker hverandre, og at trykk alltid oppgis «på merket» og ikke som inngående lufttrykk.

Varm, lunken eller kald fjerning av bærefilm kan brukes.

Refleks

Standard påsetting: 150-180°C / 10 - 7 sekunder Trykk på merket: Inntil 2 kg/cm².

Avhengig av hvilke tekstiler merkene skal brukes på og krav til holdbarhet, kan denne kvaliteten fungere fra 180 til 130°C, og fra 12 sekunder og nedover. Merk: Temperatur, tid og trykk påvirker hverandre, og at trykk alltid oppgis «på merket» og ikke som inngående lufttrykk.

Eksempel: Hvis 160°C / 9 sekunder / 2 kg/cm² fungerer, er det sannsynlig at 180°C / 7 sekunder / 2 kg/cm² også fungerer.

Varm, lunken eller kald fjerning av bærefilm er anbefalt.

NB! Glassperlene som utgjør reflex effekten kan henge igjen på stoffet ved for høyt trykk – dette kommer an på materialet og bør testes.