Ansvarfraskrivelse

Innholdet på denne hjemmesiden er gitt av Gandrudbakken Etiketter AS og er kun tenkt som generell informasjon og rådgivning. Gandrudbakken Etiketter AS bestreber seg alltid på å holde informasjon o.l. på www.htl.no korrekt, men det kan ikke garanteres at alle tekster til ethvert tidspunkt er korrekte, fullstendige og oppdaterte. Gandrudbakken Etiketter AS kan derfor ikke holdes ansvarlig for tap eller skuffelser som følge av feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Ei heller manglende tilgjengelighet på hjemmesiden. Dette omfatter direkte, så vel som indirekte tap, herunder tap som følge av driftsforstyrrelser eller lignende.

På hjemmesiden kan det være koblinger eller henvisninger til andre hjemmesider. Gandrudbakken Etiketter AS har ingen kontroll over karakter, innhold eller tilgjengelighet på disse eksterne sidene. Det å inkludere koblinger eller henvisninger innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling av, eller tilslutning til, synspunktene som fremstilles på disse, og det tas derfor ikke ansvar for innholdet på eksterne sider.
Alle opplysninger og innhold som er lastet ned eller på annet vis anskaffet ved bruk av www.htl.no er fremskaffet på brukerens egen risiko og denne er ansvarlig for enhver skade på sitt datasystem eller tap av data som følge av opplysninger eller annet innhold som er nedlastet.

Alt blir gjort for å holde nettsiden oppe til enhver tid, men Gandrudbakken Etiketter AS kan ikke holdes ansvarlig for at nettsiden er midlertidig tilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.